Zámecký park ve Světlé nad Sázavou

Zámecký park byl založen s největší pravděpodobností v době, kdy zámek procházel rozsáhlou rekonstrukcí, v roce 1871. Založil jej hrabě František Josef Salm-Reifferscheidt. Park zaujímá plochu o rozloze 16 hektarů a v době svého vzniku bylo moderní parky obohatit různými romantickými stavbami. Některé z nich se zachovaly dodnes, jsou to altánky, lavičky, kamenná schodiště, kamenné přepady, tůňky s lekníny, několik lávek, alpinum, ale také ocelový klenutý Čertův most z roku 1884 nad kamenitou roklí pod přelivem Horního rybníka.

Za socialismu park postrádal pravidelnou údržbu a péči, a to i přesto, že  byl evidován v seznamu památek. Výzdoba parku z období romantismu začala chátrat a podepsali se na nich i vandalové. Park postupně zarůstal a z klidné odpočinkové zóny vznikala zarostlá džungle.

Po sametové revoluci nebyly restituční nároky posledních majitelů zámku a parku uznány a až do roku 1998 park postrádal vlastníka. Teprve koncem roku 1998 zámecký park připadl do vlastnictví města a na přelomu tisíciletí započala rozsáhlá revitalizace parku  z městského rozpočtu. Tato záchranná akce na obnovu parku byla dokonce rozpočtovou prioritou. Celkové náklady přesáhly 12 milionů korun a polovinu z nich hradil Státní fond životního prostředí.

Byly vykáceny náletové dřeviny, poraženo celkem 125 nemocných a příliš starých stromů a vykopáno na 80 pařezů. Byla obnovena, za dva miliony korun, síť odvodňovacích kanálů, nově vybudovány cesty a byly tu instalovány lavičky a odpadkové koše. Největší rozsah prací byl u rekonstrukce obou zámeckých rybníků, dvou mostků nad přepady obou rybníků a také stavba růžového altánku na ostrůvku Dolního rybníka. Na opravu vstupní brány a oplocení kolem zámku přispěl také Fond Vysočiny.

V současné době je krásný park v pravidelné péči města a o rybníky se stará místní organizace rybářského svazu. Tento pěkný kout přírody přispívá k odpočinku místních obyvatel a pochopitelně i návštěvníků, kteří do Světlé nad Sázavou zavítají.

Turistický magazín