Středověké podzemí ve Světlé nad Sázavou

Jedná se o komplex podzemních chodeb a slepých ramen o celkové délce 200 metrů, který je přístupný veřejnosti s průvodcem. V jedné skupině může být maximálně 15 osob a prohlídka chodeb trvá přibližně 40 minut. Prohlídky historického podzemí části města z doby 15. století, zajišťuje turistické informační centrum, nám. Trčků z Lípy č.16.

Podzemní chodby jsou dnes pouze severovýchodně od kostela sv. Václava. Poslední průzkumy podzemí byly prováděny v roce 1944 a od té doby se do podzemí pouštěli jen odvážlivci, nebo místní děti. Bylo také bohužel postupně zavezeno odpadky z domácností. Do rozsáhlého čistění a zprůchodnění chodeb se pustili nadšenci z Vlastivědného spolku Světelsko za přispění a především pochopení městského úřadu. Byly zde provedeny nezbytné sanační a zabezpečovací opravy, zejména tam, kde hrozilo nebezpečí úrazu, bylo zde vybudováno osvětlení a vstupní vestibul byl upraven a doplněn malou výstavkou.

Bohužel se nepotvrdilo, že celé město pokrývala soustava chodeb, všechny čelby a rozrážky končí v původní pevné hornině. Chodby jsou tedy dlouhé pouze 200 metrů a nezasahují ani pod zámek, nebo snad po řeku Sázavu. I přesto je však tento místní unikát ukázkou středověkých razících prací, stěny a stropy jsou pěkně propracované do klenby, s dobře patrnými vrypy po ručních nástrojích. Nejstarší nálezy střepů z keramiky odpovídají přibližně době 15. století. Ve střední části podzemí došlo dokonce k nechtěnému proražení otvoru do staré studny, která je hluboká 10 metrů a její dno zasahuje od podlahy podzemní chodby ještě 3 metry do hloubky. 

Turistický magazín