Přírodní rezervace Stvořidla

Přírodní rezervace Stvořidla tvoří jakýsi kaňon mezi žulovými masivy Žebrákovského kopce a Melechova. Říční koryto tu tvoří prohlubeň ve tvaru písmene V. V těchto místech musela řeka Sázava překonat velký výškový rozdíl 350 metrů a proudící voda tu modelovala obří hrnce a vývařiště, vodní prahy a četné peřeje. Právě pro tuto jedinečnou divokou krásu říčního koryta je tento úsek Sázavy jedním z nejvyhledávanějších turistických cílů v naší zemi.

Peřeje mají také velký význam ekologický, proudící voda se tu mohutně okysličuje a přispívá tím k samočistící schopnosti vodního toku. Po obou stranách peřejí rostou vzrostlé smrky smíšené s menším množstvím listnatých opadavých stromů, jimiž jsou habr, buk, javor, olše, lípa a vrba. Roste tu mnoho rostlinných druhů a v prudkých stráních kolem řeky se vyskytuje i podhorská a horská vegetace, pravděpodobně naplavená ze Žďárských vrchů. Je to například prvosenka vyšší, křivatec žlutý, silenka červená, růže alpská, devětsil bílý, dymnivka bobovitá, řeřišník Hallerův a další. Z chráněných a vzácných živočichů se tu můžeme setkat s mlokem skvrnitým, vydrou říční a ledňáčkem říčním.

Nedaleko od peřejí Stvořidla se nachází také slavná Sluneční zátoka, která posloužila jako předloha pro Jaroslava Foglara v jeho knize Hoši od Bobří řeky.

Nejvýhodnější a zároveň nejpoutavější způsob dopravy do těchto míst je tzv. Posázavským pacifikem, který jezdí ze Světlé nad Sázavou do Čerčan (trať Praha – Havlíčkův Brod – Brno). Obvykle se putuje pěšky ze zastávky vlaku Smrčná směrem po proudu řeky podél levého břehu. Nezpevněný povrch lesní cesty mohou využívat i cykloturisté na hoských a trekingových kolech. Tábořiště pro nocleh turistů, cyklistů i vodáků je vybudováno na levém břehu pod úsekem peřejí.

Vodáci, kteří se rozhodnou plout po Sázavě, obvykle začínají právě zde, pod peřejemi Stvořidla. Někteří zdatní a zkušení borci však peřeje mohou sjíždět, vyžaduje to však již značné zkušenosti a především kryté sportovní lodě nebo rafty. Stvořidla jsou sice jedním z nejkrásnějších vodáckých úseků na našich řekách, zároveň však patří k nejobtížnějším. Za jezem ve Smrčné se objevují první peřeje a prahy a velmi obtížný úsek je na ř.km. 137,7, lépe průjezdný vpravo. Na ř.km. 137,2 následuje nejobtížnější zkouška zdatnosti, kde je obtížnost za nižšího stavu vody WW II+ a za vyššího stavu dokonce WW III+ ! Za vyššího stavu vody obtížnost celého úseku vzrůstá a může se pohybovat od WW II až do WW IV. Celý čtyřkilometrový úsek peřejí končí kamenným prahem u tábořiště Stvořidla na ř.km. 135,2.

Turistický magazín